I. TIKSLAI

Viešoji įstaiga „Klaipėdos krepšinio mokykla“ (toliau – KKM) siekia:

 1. Vienyti Klaipėdos krepšinio bendruomenę.
 2. Skatinti miestiečius sistemingai sportuoti ir rūpintis savo sveikata.
 3. Populiarinti olimpinę sporto šaką – 3x3 krepšinį.
 4. Sudaryti sąlygas žaidėjams rinkti 3x3 reitingo taškus.
 5. Išaiškinti stipriausias Klaipėdos 3x3 krepšinio komandas.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

 1. Turnyrą organizuoja KKM (juridinio asmens kodas 302452555 ir VšĮ Krepšinio projektai (juridinio asmens kodas 305928657), toliau – Organizatoriai.
 2. Varžyboms vadovauja KKM, varžybas vykdo VšĮ Krepšinio projektai (toliau KP). Varžybos gali būti vykdomos kartu su organizatorių partneriais.
 3. Turnyras vykdomas pagal FIBA 3x3 krepšinio taisykles ir jų interpretacijas, su išimtimis apibrėžtomis šiuose nuostatuose, ir pagal šiuos nuostatus.
 4. Esant nenumatytoms aplinkybėms („Force Majeure“) Organizatoriai pasilieka teisę keisti atskirus nuostatų punktus.
 5. Valstybei paskelbus specialią padėtį ar ribojant atskiras veiklas, Organizatoriai pasilieka teisę keisti šiuos nuostatus papildant atskirais punktais.

III. VARŽYBOS

 1. 1.Dalyvaujančios komandos ir žaidėjai

1.1 Dalyvauti gali krepšinio žaidėjai nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ir šalies, kurioje jie rungtyniavo šiame sezone. Komandą sudaro 3-4 žaidėjai.

1.2 OPEN grupėje gali dalyvauti visi norintys be jokių apribojimų

1.3 U8, U10, U12, U14, U16 grupių komandų žaidėjai Organizatoriams paprašius privalo pateikti asmens amžių patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą). Jeigu žaidėjas pažeidžia amžiaus apribojimą visa komanda iš tolimesnių etapo varžybų diskvalifikuojama.

1.4 Komandoms iš užsienio šalių leidžiama dalyvauti čempionato varžybose.

1.5.Komandos pavadinimas turi būti ne ilgesnis kaip 20 simbolių, jame neturi būti necenzūrinių žodžių, jų trumpinių, įžeidžiančios ar kitos nepagarbios leksikos.

1.6. OPEN grupėje komandos žaidėjai turi dėvėti vienodos spalvos marškinėlius su aiškiai matomais žaidėjų numeriais. Kitose grupėse svarbu dėvėti vienodos spalvos marškinėlius (numeriai nėra būtini).

1.7. Žaidėjas turnyro metu gali atstovauti tik vieną komandą toje pačioje grupėje.

1.8. OPEN grupėje visi dalyvaujantys žaidėjai turi būti užsiregistravę FIBA 3x3 platformoje http://play.fiba3x3.com ir ten susikūrę, bei pilnai patvirtinę savo asmeninius profilius.

1.9. Visi žaidėjai privalo pasitikrinti savo sveikatą ir rungtyniauti tik įsitikinę, kad jų sveikatos būklė tinkama. Už jų sveikatos sutrikimus varžybų metu Organizatoriai neatsako.

1.10. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia, prisiima visą su dalyvavimu jose susijusią (įskaitant sveikatos sutrikimus) riziką. Rekomenduojama prieš dalyvavimą čempionate pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

1.11. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai ar lydintys pilnamečiai asmenys. Nepilnamečiai asmenys dalyvauti čempionate gali tik jeigu yra pasitikrinę sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

1.12. Dalyviai, užsiregistravę į varžybas, savaime sutinka, kad organizatoriai jų metu padarytas nuotraukas ir filmuotą medžiagą gali be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

1.13. Žiūrovams, sportininkams ir kitiems dalyviams turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz. karščiavimas (37,3 ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) varžybose dalyvauti griežtai draudžiama.

1.14. Varžybose privaloma laikytis tuo metu galiojančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytų reikalavimų dėl karantino ir koronaviruso prevencijos.

 1. 2.Komandų registracija

2.1.Komandų registracija atskirai kiekvienam etapui vykdoma tinklalapyje www.krepsiniomokykla.lt. arba www.klaipedoslyga.lt . Komandą taip pat galima registruoti per oficialią FIBA 3x3 platformą adresu http://play.fiba3x3.com.

2.2.Komandos registracijos mokestis skelbiamas registracijos puslapyje.

2.3 Turnyro organizatoriai turi teisę nepriimti dalyvių, pasilieka teisę netvirtinti netinkamai pateiktų registracijų, atšaukti patvirtintą registraciją negavus apmokėjimo.

2.4 Startinis mokestis po apmokėjimo ir patvirtinimo nėra grąžinamas.

2.5 Renginio vietoje registracija nevykdoma.

 1. 3.Varžybų sistema

3.1. Turnyrą sudaro 1 etapas.

3.2. Turnyro varžybų sistema nustatoma pasibaigus jo registracijai.

3.3. Varžybos rengiamos šiose amžiaus ir pajėgumo grupėse:

3.3.1. OPEN – be apribojimų;

3.3.2 U8 - gimę 2014 - 2015 m.

3.3.3. U10 - gimę 2012 - 2013 m.

3.3.4. U12 - gimę 2010 - 2011 m.

3.3.5. U14 - gimę 2008 - 2009 m.

3.3.6. U16 - gimę 2006 - 2007 m.

3.4. Grupės varžybos įvyks susirinkus 4 arba daugiau komandų arba atskiru varžybų organizatorių pritarimu. Nesusidarius jaunimo grupėms, komandoms bus siūloma žaisti vyresnio amžiaus grupėse.

3.5.Varžybų sistema sudaroma FIBA 3x3 sistemos pagalba, komandos į pogrupius skirstomos pagal turimą FIBA 3x3 reitingą. Nesant techninių galimybių, komandos į pogrupius gali būti skirstomos burtais.

4. Komandos vieta turnyrinėje lentelėje

4.1.Komandos vieta grupės turnyrinėje lentelėje nustatoma pagal oficialias FIBA 3x3 krepšinio taisykles.

5. Taisyklės

5.1.Rungtyniaujama pagal oficialias FIBA 3x3 krepšinio taisykles taikant išimtis nurodytas šiame punkte.

5.3.Visose grupėse visos rungtynės žaidžiamos 8 minutes laiko arba iki 15 pelnytų taškų. Stabdoma tik paskutinė rungtynių minutė.

5.4.Organizatoriai esant svarbioms priežastims gali keisti rungtynių trukmę ar pergalei reikalingų taškų skaičių, prieš turnyrą atskiru pranešimu apie tai informuodami visus dalyvius.

5.5.Kiekvienų rungtynių metu komanda turi teisę į vieną 30 sekundžių pertraukėlę.

5.6.U10 ir jaunesnėse amžiaus grupėje pratęsimas žaidžiamas iki pirmo pelnyto taško.

5.7.Oficialus čempionato kamuolys – Wilson 3x3. U10 ir jaunesnėse grupės varžybos gali būti vykdomos su 5 dydžio kamuoliu (jeigu yra).

IV. APDOVANOJIMAI

6. Apdovanojimai

6.1. Komandos užėmusios 1-3 vietas apdovanojamos taurėmis, medaliais ir specialiais finalo prizais. Geriausias finalinio etapo žaidėjas (kiekvienoje grupėje) – papildomu prizu.

6.2. Papildomai gali būti apdovanojami ir atskiri žaidėjai, komandos ar kiti rungtynių dalyviai.

V. TEISĖJAI

7. Aikštės ir sekretoriato teisėjai.

7.1.Visų grupių rungtynėms teisėjauja 1-2 aikštės teisėjai.

7.2.Rungtynėms sekretoriauja 1-2 sekretoriato teisėjai.

7.3.Teisėjus ir sekretoriatą skiria bei apmokėjimą vykdo Organizatoriai.

VI. PROTESTAS. JO PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA

8. Turnyre laikomasi oficialiose FIBA 3x3 taisyklėse apibrėžtų protesto pateikimo procedūrų.

8.1.Komanda gali pateikti protestą, jei jos interesai galbūt buvo neigiamai paveikti:

8.1.1. Sekretoriaus, laikininko arba atakos trukmės operatoriaus klaidos (-ų), kuri (-ios) neištaisė rungtynių teisėjas (-ai);

8.1.2. Sprendimo dėl teisės žaisti netekimo, dėl atšauktų, atidėtų, neatnaujintų arba nežaistų rungtynių;

8.1.3. Žaidėjų registravimo tvarkos pažeidimų.

8.2.Priimant sprendimą dėl protesto gali būti naudojama tik oficiali vaizdo ar kita medžiaga.

8.3.Tam, kad protestas būtų teisingai pateiktas ir priimtas svarstymui, komanda turi laikytis tokios procedūros:

8.3.1. Vienas iš komandos žaidėjų turi pasirašyti rungtynių protokole iškart pasibaigus rungtynėms ir pateikti raštišką protesto priežasčių paaiškinimą kitoje protokolo pusėje, tai padaryti reikia iki kol teisėjai pasirašė rungtynių protokole;

8.3.2. Sumokėti 50 Eur užstatą organizatoriams už protesto pateikimą. Atmesto protesto atveju užstatas komandai nėra grąžinamas.

8.4.Varžybų direktorius privalo kuo skubiau priimti sprendimą dėl protesto, t.y. ne vėliau negu prasidedant kitam varžybų etapui (jeigu protestas pateiktas grupės varžybose – iki atkrintamųjų, jeigu atkrintamosiose – iki prasidedant kitam etapui). Sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

8.5.Varžybų direktorius gali nuspręsti nekeisti rungtynių rezultato, jeigu nėra aiškių ir pagristų įrodymų apie proteste pateiktą klaidą. Jeigu protestas yra patenkinamas (išskyrus dėl žaidėjų registravimo tvarkos pažeidimų) ir sprendimas keičia rungtynių nugalėtoją, tokiu atveju laikoma, jog rungtynės baigėsi lygiosiomis ir tuoj pat yra žaidžiamas pratęsimas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Visos turnyre dalyvaujančios komandos privalo būti susipažinusios su šiais nuostatais. Laikoma, kad komanda, pateikusi komandos registraciją, yra susipažinusi su šiais nuostatais.

10. Visais nuostatuose aiškiai nenumatytais atvejais galutinį sprendimą priima varžybų direktorius.

KKM Direktorius                                                                            Laimonas Šapkauskas

KP Direktorius                                                                                                Vygantas Nagys

Europos čempiono Sauliaus Štombergo krepšinio aikštelėje jau keturioliktąjį kartą vyko šio mūsų žymaus krepšininko vardo 3 prieš 3 krepšinio turnyras. Šįkart į kovas stojo 42 komandos, susiskirstytos į 6 amžiaus grupes.

Tarp 2014-2015 metais gimusių krepšininkų (varžėsi 10 komandų) nugalėtojų vardą iškovojo „Oranžinio kamuolio“ komanda ((Ą. Šakinis, D. Kančelskis, A. Griščenkovas ir N. Žurinskas). Pastarieji finale rezultatu 4:0 pranoko skambaus pavadinimo komandą „NBA žvaigždes“ (H. Pličas, E. Stončius ir D. Daugintis).

Tarp 2012-2013 metais gimusių krepšininkų (kovojo 10 komandų) triumfavo „KKM Monstrai (K. Biškauskis, J. Budzinskas, E. Mitkevičius ir D. Gricius). Jie finale rezultatu 8:5 įveikė “Tigrus" (E. Voitechovskis, M. Butkus, I. Kundrotas ir J. Šakinis).

Tarp 2010-2011 metais gimusių žaidėjų (8 komandos) lygių neturėjo „Mega Mind“ ekipa (E. Petrauskaitė, A. Pušinskaitė, E. Vitkutė ir D. Mockutė). Pastarieji finale rezultatu 8:6 nugalėjo „Keptų blynelių“ komandą (A. Barauskas, E. Norkus, K. Šimkus ir D. Steponavičius).

Tarp 2008-2009 metais gimusių atstovų (7 komandos) aukso medaliais pasipuošė komanda „Nebesvaik“ (D. Sipavičius, I. Leščiauskas, K. Mitrijevas ir D. Agajev). Šie krepšininkai po atkaklios kovos finale rezultatu 7:6 palaužė „Tralialiuškų“ komandą (E. Žilinskas, E. Žilinskas, T. Bakanas ir E. Prekevičius).

Tarp 2006-2007 metais gimusių atstovų (varžėsi 3 komandos) geriausiai sekėsi „Bajorams“ (M. Plotnikovas, N. Čikunov, A. Butajevas ir R.Brencius). Jie finale rezultatu 10:8 nugalėjo „Pasikaposim“ krepšininkus (A. Dziuba, N. Portnovas, V. Vaivada ir O. Noreika).

Tarp pačių vyriausių krepšininkų - gimusių 2005 metais ir anksčiau - triumfavo komanda „Autopoliklinika“ (M. Kundrotas, A. Jurčys, P. Šakinis ir M. Šikšnius). Pastaroji finale rezultatu 11:6 pranoko „Monstrų biurą“ (V. Staponas, P. Šylius, D. Lengvys ir M. Mockevičius).

Tęsia gražias tradicijas

Turnyro nugalėtojai buvo apdovanoti Sauliaus Štombergo, „Apelsino“ ir Klaipėdos krepšinio mokyklos įsteigtais prizais - krepšinio kamuoliais, medaliais, abonementais į sporto klubą „Apelsinas“ ir kitais prizais. Turnyro dalyviai buvo vaišinami turnyro partnerių „Justepa“ vaisiais.

Tradiciškai kasmet kosmetiškai yra sutvarkoma prie Klaipėdos Gedminų progimnazijos esanti Europos čempiono ir olimpinio prizininko Sauliaus Štombergo krepšinio aikštelė ir čia vyksta gatvės krepšinio turnyras.

„Atnaujinti aikštelę ir surengti turnyrą tapo gražia tradicija. Tikiuosi, kad šio turnyro tradicijos tęsis dar daugelį metų. Džiaugiamės tuo, kad pastaraisiais metais šis projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Bendromis pastangomis turnyrą galime paversti dar patrauklesniu ir didesniu“, - „Vakarų ekspresui“ sakė šio turnyro sumanytojas ir organizatorius, Klaipėdos krepšinio mokyklos direktorius Laimonas Šapkauskas.

Tradiciškai renginį vedė ir vaikus savo linksmumu džiugino žinomas renginių vedėjas Remigijus Žiogas.

pe6 2 0

ENTUZIAZMAS. Klaipėdos krepšinio mokyklos direktorius Laimonas Šapkauskas (dešinėje) gatvės krepšinio turnyrus Klaipėdoje organizuoja jau bemaž du dešimtmečius ir yra vienas iš pradininkų Lietuvoje. Organizatorių nuotr.

Planuoja naują turnyrą

L. Šapkauskas teigė, kad jau aktyviai mąsto apie artėjantį 3x3 krepšinio turnyrą Jūros šventėje su KK „Neptūnas“, kuris jau liepos 30 (šeštadienį) dieną vyks Jono kalnelio teritorijoje įrengtoje geros kokybės dirbtinės dangos aikštelėje.

„Turnyras vyks pagal naujas FIBA 3x3 taisykles. Planuojame suorganizuoti aukšto lygio turnyrą su puikiais prizais: metiniais “Neptūno„ klubo abonementais, sporto klubo “Apelsinas„ abonementais, prizininkams dovanosime krepšinio kamuolius ir įvairius kitus rėmėjų prizus. Suaugusieji varžysis dėl Simo Galdiko taurės. Pats Simas nugalėtojams ruošia įspūdingą prizą - apie tai paskelbsime jau netrukus. Be to, prie renginio prizinio fondo prisideda ir Lietuvos krepšinio federacija, kuri suaugusių grupės nugalėtojams įsteigė 4 bilietus į rugsėjo mėnesį Vokietijoje vyksiančio Europos krepšinio čempionato grupės rungtynes“, - pasakojo L. Šapkauskas.

Jis ragino paskubėti registruotis į šį turnyrą, kadangi dalyvaujančių komandų skaičius bus ribotas ir pavėlavus gali tiesiog nebelikti vietų.

„Renginys išskirtinis tuo, kad vyks naujoje geros dangos aikštėje, prizai išties verti dėmesio. Krepšinio kovos vyks nuo ankstyvo ryto iki vakaro, o šalia aikštės bus organizuojami ir snaiperio konkursai“, - renginio planus atskleidė L. Šapkauskas.

Visa informacija apie turnyrą ir registracija skelbiama Klaipėdos krepšinio mokyklos interneto svetainėje www.krepsiniomokykla.lt.

„3x3 krepšinio turnyrai Lietuvoje sparčiai populiarėja ir džiaugiamės, kad prie trijulių krepšinio populiarinimo jau daugelį metų aktyviai prisideda ir Klaipėda“, - teigė L. Šapkauskas.

pe6 3 4

 Kiekvienam dalyviui -  3 kartų (45 eurų vertės) sporto klubo "Apelsinas" kuponas!!!

Kiekvienam dalyviui - turnyro marškinėliai !!!

Kiekvienam dalyviui ir renginio svečiams – skrajutė su 20 % nuolaida Restorane Unpo_logo.png

  1. Varžybų dalyviai
Turnyre gali dalyvauti visi norintys krepšininkai, pagal nurodytas amžiaus grupes, be apribojimų.
2. Amžiaus grupės
Vaikinai ir merginos

1 grupė – gimę 2014 - 2015 m.
2 grupė – gimę 2012 - 2013 m.
3 grupė – gimę 2010 - 2011 m.
4 grupė – gimę 2008 - 2009 m.
5 grupė – gimę 2006 - 2007 m.
6 grupė (Simo Galdiko taurė) – gimę 2005 m.ir vyresni

 images.jpg

  MERGINOS DALYVAUJA SU METAIS JAUNESNIAIS BERNIUKAIS!

3. Laikas ir vieta, dalyvių registracija
Turnyras vyks:
2022 m. liepos 30 d., 10.00 val. Dirbtinės dangos aikštelėje, prie "Jono kalnelio", Klaipėdoje. Registracija iki liepos 28 d. 19.00 val., užpildant registracijos formą: https://play.fiba3x3.com/events/59230cf4-b693-4463-b9cd-7293616f6219?fbclid=IwAR3hc0cXKFMUZ4oMB6BkB0l4HtK4jjiDfbJgeJSQWdNUuh7pEGdmmwFAPAE

      Kiekviena komanda gali registruoti žaidėjus, kurių amžius turi atitikti 2-ame punkte  nurodytas amžiaus grupes.
Komandą gali sudaryti 3 arba 4 asmenys.

Turnyro metu dalyviai turi turėti amžių nurodantį asmens dokumentą su nuotrauka ir parodyti jį prieš rungtynes aikštelės teisėjui.
Pateikus suklastotus dokumentus, varžybų metu žaidžiant neregistruotiems žaidėjams ar užsiregistravusiems ne į tą grupę, komanda diskvalifikuojama iš varžybų negrąžinant įmokėtos sumos.

4. Turnyro vykdymo sąlygos
     Komandos užėmusios 1-3 vietas bus apdovanotos įvairiais prizais. Visos dalyvaujančios komand
os rinks įskaitinius FIBA reitingo taškus. Turnyras vyks pagal naujas FIBA 3x3 taisykles. Visų grupių varžybos vyks 8 min., nestabdant laiko (stabdoma paskutinė rungtynių minutė), arba iki 15 pelnytų taškų. U11 grupėje galimybė žaisti 5 dydžio kamuoliu. Už sveikatos sutrikimus renginio metu asmeniškai atsako patys dalyviai ar juos lydintys asmenys, organizatoriai atsakomybės už dalyvių sveikatos sutrikimus neprisiima. Turnyro techninę dalį vykdys 3x3 Klaipėdos lyga.

Nuo 11.00 iki turnyro pabaigos vyks snaiperių konkursai! Pagrindinis prizas -Dviratis! Logo.png

5. Apdovanojimai:

  I vieta:

BC_NEPTUNAS_2.png

Metiniai abonementai į 2022/2023 m. sezono K.K. "Neptūnas" rungtynes

   specialūs prizai, Justepavaisių  rinkinys

Abonementai į sporto klubą

II vieta:

Molten BGM kamuoliai

download

Pakvietimai į Klaipėdos baseiną
Abonementai į sporto klubą

III vieta:
Abonementai į sporto klubą

 pakvietimai paplaukioti baidarėmis Logas_naujas_darbinis_be_fono_maz.png

 pakvietimai į barą

4.jpg

 

SIMO GALDIKO TAURĖS PRIZAI:

I vieta: Bilietai į Europos čempionato, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės, grupės rungtynes!   

II vieta: 400 eurų vertės "TOPO CENTRAS" čekis.

15676039766979_400_400_2.jpg

III vieta:

Metiniai abonementai į 2022/2023 m. sezono K.K. "Neptūnas" rungtynes

BC_NEPTUNAS_2.png

klp.pngVEdid_WWW.jpg  KKM_logotip.jpg  s plius  Unpo_logo.png Klaipėdos_baseinas.jpgLogas_naujas_darbinis_be_fono_maz.png

 

    

 BC_NEPTUNAS_2.png3_1.pngLogo.png4.jpgoshee-logo-png.pngmaistas_sportui_logo.png15676039766979_400_400_2.jpg

 

Projektas "Vasaros krepšinio ir plaukimo mokymo stovykla" bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas".

 SRF-logo_RGB_pagrindinis-01-300x196.jpg

logotipas.png

 

PAKARTOTINĖ REGISTRACIJA - 11.30 - 12.00 VAL.

TURNYRO ATIDARYMAS - 12.00 VAL.

2014-2015

A pogrupis

Eil. Nr. Komandos pavadinimas 1. 2. 3.   TAŠKAI VIETA
1. NBA ŽVAIGŽDĖS  

 4:3
2

 3:1
2
   4  I
2. BANANAI  3:4
1
   4:3
2
   3  II
3. KLAIPĖDA  1:3
1
 3:4
1
     2  III
             

B pogrupis

Eil. Nr. Komandos pavadinimas 1. 2. 3.   TAŠKAI VIETA
1. LAKERS    0:1
1
 0:3
1
   2  III
2. RED BULL  1:0
2
   0:4
1
   II
3. ORANŽINIS KAMUOLYS  3:0
2
 4:0
2
     I
             

C pogrupis

Eil. Nr. Komandos pavadinimas 1. 2. 3. 4. TAŠKAI VIETA
1. BULLS    0:1
1
2:3
 2:5
1
 3  IV
2. NEPTŪNAS  1:0
2
   2:0
2
 0:3
1
 5  II
3. BARSELONA  3:2
2
 0:2
1
   1:0
2
 5  III
4. ROPLIAI  5:2
2
 3:0
2
 0:1
1
   5  I

Ketfirtfinalis:
BANANAI - NEPTŪNAS 4:2
RED BULL - ROPLIAI 0:2

Pusfinalis:
ORANŽINIS KAMUOLYS - BANANAI 4:2
ROPLIAI - NBA ŽVAIGŽDĖS 0:4

Dėl III vietos:
BANANAI - ROPLIAI 1:0

FINALAS:
ORANŽINIS KAMUOLYS - NBA ŽVAIGŽDĖS 4:0

2012-2013

A pogrupis

Eil. Nr. Komandos pavadinimas 1. 2. 3. 4. TAŠKAI VIETA
1. KKM MONSTRAI    14:0
2
 10:3
2
 7:4
2
 6  I
2. NBA  0:14
1
 3:5
1
 3:12
1
 3  IV
3. RIEŠAI  3:10
1
 5:3
2
   2:5
1
 4  III
4. TIGRAI  4:7
1
 12:3
2
 5:2
2
   5  II

B pogrupis

Eil. Nr. Komandos pavadinimas 1. 2. 3.   TAŠKAI VIETA
1. ŠEŠKAI    4:3
2
 11:0
2
   4  I
2. SPACE JAM  3:4
1
   8:1
2
   3  II
3. KAPUČINO  0:11
1
 1:8
1
     2  III
               

C pogrupis

Eil. Nr. Komandos pavadinimas 1. 2. 3.   TAŠKAI VIETA
1. RIEŠUTAI    4:1
2
 11:3
2
   4  I
2. UGNIS  1:4
1
   3:0
2
   3  II
3. KAŠIORĖS  3:11
1
 0:3
1
     2  III
               

Ketfirtfinalis:
SPACE JAM - RIEŠUTAI 3:1
UGNIS - TIGRAI 0:8

Pusfinalis:
KKM MONSTRAI - SPACE JAM 15:1
TIGRAI - ŠEŠKAI 6:2

Dėl III vietos:
SPACE JAM - ŠEŠKAI 7:5

Finalas:
KKM MONSTRAI - TIGRAI 8:5

 

2010-2011

A pogrupis

Eil. Nr. Komandos pavadinimas 1. 2. 3. 4. TAŠKAI VIETA
1. SENELIUKAI    3:4
1
3:4
 5:8
1
 3  IV
2. DRAGŪNAS  4:3
2
   13:6
2
 7:11
1
 5  II
3. KAMUOLIAI  4:3
2
 6:13
1
 0:10
1
 4  III
4. MEGA MIND  8:5
2
 11:7
2
 10:0
2
   6  I

B pogrupis

Eil. Nr. Komandos pavadinimas 1. 2. 3. 4. TAŠKAI VIETA
1. KEPTI BLYNELIAI    9:6
2
 8:4
2
 9:4
2
 6  I
2. PUSRYČIAI  6:9
1
   8:6
2
 9:5
2
 5  II
3. ORIDŽINAL  4:8
1
 6:8
1
   9:8
2
 4  III
4. KEMPINIUKAI  4:9
1
 5:9
1
8:9
   3  IV

Pusfinalis:
MEGA MIND - PUSRYČIAI 9:5
DRAGŪNAS - KEPTI BLYNELIAI 1:8

Dėl III vietos:
PUSRYČIAI - DRAGŪNAS 13:7

Finalas:
MEGA MIND - KEPTI BLYNELIAI 8:6

2008-2009

A pogrupis

Eil. Nr. Komandos pavadinimas 1. 2. 3. 4. TAŠKAI VIETA
1. NEBESVAIK    11:3
2
 15:6
2
 16:0
2
 6  I
2. SURŪGĘS VANDUO  3:11
1
   12:4
2
 15:3
2
 5  II
3. MAMUTAI  6:15
1
 4:12
1
   7:4
2
 4  III
4. NESVEIKI  0:16
1
 3:15
1
 4:7
1
   3  IV

B pogrupis

Eil. Nr. Komandos pavadinimas 1. 2. 3.   TAŠKAI VIETA
1. CERESIT    1:8
1
 12:5
2
   3  II
2. TRALIALIAŠKOS  8:1
2
   18:0
2
   4  I
3. PLYTOS  5:12
1
 0:18
1
     2  III
               

Pusfinalis:
NEBESVAIK - CERESIT 7:6
SURŪGĘS VANDUO - TRALIALIAŠKOS 0:7

Dėl III vietos:
CERESIT - SURŪGĘA VANDUO 5:6

Finalas:
NEBESVAIK - TRALIALIAŠKOS 7:6

2006-2007

A pogrupis

Eil. Nr. Komandos pavadinimas 1. 2. 3.   TAŠKAI VIETA
1. NOL 5    10:12
1
 9:14
1
   2  III
2. PASIKAPOSIM  12:10
2
   13:12
2
   4  I
3. BAJORAI  14:9
2
 12:13
1
     3  II
               

Pusfinalis:
NOL 5 - BAJORAI 11:12

Finalas:
PASIKAPOSIM - BAJORAI 8:10

 

2005+

A pogrupis

Eil. Nr. Komandos pavadinimas 1. 2. 3. 4. TAŠKAI VIETA
1. 4 PARŠELIAI    11:9
2
 7:9
1
 12:14
1
 4  III
2. SILVERSTARS  9:11
1
 11:16
1
 5:19
1
 3  IV
3. MONSTRŲ BIURAS  9:7
2
 16:11
2
   8:9
1
 5  II
4. AUTOPOLIKLINIKA  14:12
2
 19:5
2
 9:8
2
   6  I

Finalas:
AUTOPOLIKLINIKA - MONSTRŲ BIURAS 11:6

Dėl III vietos:
SILVERSTARS - 4 PARŠELIAI 10:14

 

 

Klaipėdos krepšinio mokyklos atstovams pastarosios savaitės buvo kupinos įvykių, pergalių ir džiugių akimirkų - finišavo darželinukų čempionatas, 1x1 (vienas prieš vieną) krepšinio turnyras, Žemaitijos moksleivių krepšinio lygos ir vidinis Klaipėdos krepšinio mokyklos čempionatas, skintos pergalės Tauragėje ir Kėdainiuose.


1x1 krepšinio turnyras susidėjo iš 4 turų, o galiausiai surengtas ir finalinis etapas.
Po jo buvo apdovanoti naudingiausi žaidėjai.
Tarp 2013 metais gimusių krepšininkų naudingiausiojo (MVP) titulas atiteko Elonui Voitechovskiui, tarp 2012 metais gimusių vaikų - Justinui Budzinskui, tarp 2010-2011 metais gimusių žaidėjų - Augustei Pušinskaitei, tarp 2009-2010 metais gimusių krepšininkų - Matui Rupšlaukiui.

Varžėsi ir darželinukai
Darželinukų čempionatas dviem amžiaus grupėms - gimusiems 2015 ir 2016 metais - vyko 6 turais ir galiausiai surengtas finalinis etapas.
Čia puikiai pasirodė Klaipėdos krepšinio mokyklos trenerių Aivaro Preikšaičio ir Tado Petravičiaus auklėtiniai.
"Vaikučiams tai buvo naudinga ir puiki patirtis. Dalyviai gerai praleido laiką, pasivaržė tarpusavyje ir buvo apdovanoti medaliais, taurėmis. Visi liko patenkinti. Tiek darželinukų čempionatas, tiek 1x1 krepšinio turnyras bendrai finansuojami valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Taigi, bendromis pastangomis skatiname aktyvią sportinę veiklą jau nuo mažų dienų ir populiariname krepšinį.

Kas žino, gal ateityje kuris nors iš darželinukų čempionato dalyvių apsivilks ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės marškinėlius.
Stengiamės įskiepyti vaikams meilę krepšiniui nuo mažų dienų ir pripratinti juos sveikai ir aktyviai gyventi, o talentai išsigrynina per masiškumą", - pabrėžė Klaipėdos krepšinio mokyklos direktorius Laimonas Šapkauskas.

tr11 2 1
APDOVANOJO. Baigėsi Klaipėdoje pirmą kartą 4 turais organizuotas 1x1 krepšinio čempionatas ir apdovanoti naudingiausi žaidėjai. Tarp jų ir talentingoji Augustė Pušinskaitė.

Turnyruose - apstu pergalių
Tauragėje vykusiame mažųjų krepšininkų turnyre 2013 metais gimę A. Preikšaičio auklėtiniai iškovojo nugalėtojų taurę, o 2014 metais gimę to paties Klaipėdos krepšinio mokyklos trenerio žaidėjai iškovojo antrąją vietą.
Kėdainiuose vykusiame jaunučių turnyre 2008 metais gimę trenerio Mindaugo Stašio auklėtiniai narsiai kovėsi tarp metais vyresnių dalyvių ir iškovojo antrąją vietą, o 2009 metais gimę Andriaus Majauskio auklėtiniai kitoje amžiaus grupėje tarp metais vyresnių dalyvių taip pat tapo vicečempionais.
Žemaitijos moksleivių krepšinio lygos čempionate, kuriame varžėsi 2011-2012 metais gimę krepšininkai, trenerio A. Majauskio auklėtiniai 2011 metais gimusių vaikų komanda Didžiosios taurės turnyre iškovojo trečiąją vietą.
Trenerio A. Preikšaičio auklėtiniai su 2012 metais gimusiųjų komanda Mažojoje taurėje iškovojo antrąją vietą. Įdomu tai, kad pastarosios komandos žaidėjai už kitas komandas buvo metais jaunesni, tačiau pademonstravo kovingumą ir sugebėjo pasiekti gražių pergalių.
Vidiniame Klaipėdos krepšinio mokyklos čempionate varžėsi 11 komandų.
Tarp 2011-2012 metų amžiaus dalyvių laimėjo Klaipėdos KM 2012 B komanda, treniruojama A. Preikšaičio. Ji finale rezultatu 61:59 nugalėjo Klaipėdos KM 2012 A komandą.
Tarp 2013-2014 metais gimusių dalyvių triumfavo Klaipėdos KM A komanda, treniruojama A. Preikšaičio. Ji finale rezultatu 43:13 įveikė Klaipėdos KM B komandą.

Stovyklauja gryname ore
Klaipėdos krepšinio mokyklos direktorius L. Šapkauskas pasidžiaugė, kad klaipėdiečiai ir Klaipėdos krašto vaikai aktyviai įsiliejo į krepšinio stovyklas Klaipėdoje, o nuo liepos 4 dienos stovyklos planuojamos ir Smalininkuose.
„Sudarome vaikams progą pabūti su bendraamžiais gryname ore, pasimokyti krepšinio paslapčių, išmokti plaukti, papramogauti - pažaisti boulingą, pasivažinėti kartais, susirasti naujų draugų. Stovyklose kas vakarą organizuojame konkursus, žaidimus ir turnyrus.
Dienos stovyklos Klaipėdoje prasidėjo nuo birželio 13 dienos. Į stovyklas Klaipėdoje vaikus kviesime ir rugpjūčio mėnesį, o stovyklas Smalininkuose organizuosime nuo liepos 4 dienos“, - sakė pokalbininkas.
Jis teigė, kad norintys vaikai į jas dar gali įsilieti. Daugiau informacijos apie artimiausius krepšinio turnyrus ir stovyklas galima rasti mokyklos oficialioje svetainėje krepsiniomokykla.lt.
L. Šapkauskas sakė, kad jau planuoja ir tradicinius 3x3 krepšinio turnyrus, kurie šiemet bus skirti Lietuvos krepšinio šimtmečiui pažymėti.
„Sauliaus Štombergo 3x3 krepšinio turnyras vyks birželio 29 d. modernioje lauko krepšinio aikštelėje, kuri pavadinta Eurpos čempiono Sauliaus Štombergo vardu. Jūros šventės metu, liepos 30 d., vyks tradicinis 3x3 turnyras, kuris pirmą sykį bus surengtas naujoje vietoje, prie Jono kalnelio.
Nugalėtojams planuojami išskirtiniai prizai. Artimiausiu metu paskelbsime registraciją į šuos turnyrus“, - sakė L. Šapkauskas.

 Kiekvienam dalyviui -  3 kartų apsilankymas S.K. "Apelsinas"!!!
 1. Varžybų dalyviai
Turnyre gali dalyvauti visi norintys krepšinio mėgėjai pagal nurodytas amžiaus grupes.

Renginio vedėjas: Remigijus Žiogas!

210130851_4483172368381562_6724413854635287676_n.jpg


2. Amžiaus grupės

Vaikinai ir merginos
1 grupė – gimę 2014 – 2015 m.

2 grupė – gimę 2012 - 2013 m.
3 grupė – gimę 2010 - 2011 m.
4 grupė – gimę 2008 - 2009 m.
5 grupė – gimę 2006 - 2007 m.
6 grupė – gimę 2005 m. ir vyresni (nuo 17.30 val.)

Merginos prilyginamos 1 metais jaunesniems berniukams!


3. Laikas, vieta, dalyvių registracija
Turnyras vyks:
2022 m. birželio 29d., 13.00 val. , Europos čempiono Sauliaus Štombergo vardinėje krepšinio aikštelėje, Gedminų g. - 3, Klaipėdoje. Registracija iki birželio 27 d. 19.00 val., užpildant registracijos formą.
     Komandą gali sudaryti 3 arba 4 asmenys. Jeigu 4-o žaidėjo nėra, į jam skirtą laukelį, parašykite - "Nėra"
Turnyro metu dalyviai turi turėti amžių nurodantį asmens dokumentą su nuotrauka ir parodyti jį prieš rungtynes aikštelės teisėjui.
Pateikus suklastotus dokumentus, varžybų metu žaidžiant neregistruotiems žaidėjams ar užsiregistravusiems ne į tą grupę, komanda diskvalifikuojama iš varžybų negrąžinant įmokėtos sumos.

4. Turnyro vykdymo sąlygos
Komandos suskirstomos į pogrupius. Žaidžiama ratų sistema (su kiekviena pogrupio komanda sužaidžiama po 1 rungtynes). Iš pogrupio į antrą etapą patenka po  dvi stipriausias komandas. Antrame etape rungtyniaujama vieno minuso sistema.

5. Apdovanojimai:

1 vieta: Medaliai, Molten kamuoliai, mėnesiniai S.K. "Apelsinas" abonementai, UAB "Justepa" vaisių rinkinys
KKM logotip  download    APELSINAS LOGO 2017 393 3   Justepa

2 vieta: Medaliai, 2 savaičų S.K. "Apelsinas" abonementai, UAB "Justepa" vaisių rinkinys
KKM logotip   APELSINAS LOGO 2017 393 3    Justepa

3 vieta: Medaliai, 2 savaičų S.K. "Apelsinas" abonementai, UAB "Justepa" vaisių rinkinys
KKM logotip  APELSINAS LOGO 2017 393 3   Justepa

 

 

 

 

Projektas "Vasaros krepšinio ir plaukimo mokymo stovykla" bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas".

 SRF-logo_RGB_pagrindinis-01-300x196.jpg

logotipas.png

22 birželio 08, Trečiadienis 03:26

SAVAITĖS RUNGTYNIŲ APŽVALGA

2011 METAI ŽMKL DĖL 3 VIETOS

 • D.Gagilas 18 taškų
 • Ž.Baltutis ir D.Steponavičius po 15 taškų
 • K.Šimkus 4 taškai
 • L.Šimas ir K.Biškauskas po 3 taškus
 • A.Barauskas 2 taškai

KLAIPĖDOS KM 2011 METŲ KOMANDA (TRENERIS ANDRIUS MAJAUSKIS) II VIETA ŽEMAITIJOS MOKSLEIVIŲ KREPŠINIO LYGA "DIDŽIOJI TAURĖ"

284004942 5056643464454352 4239019337392743194 n

KLAIPĖDOS KM 2011 METŲ KOMANDOS MVP ŽAIDĖJAS - DOMANTAS GAGILAS

285280665 5056642041121161 8323722988678547125 n

VIDINIS1

VIDINIS2
senas variantas 2013

2012 METAI ŽMKL FINALAS

 • E.Voitechovskis ir D.Gricius po 17 taškų
 • J.Budzinskas 10 taškų
 • K.Biškauskas 6 taškai
 • E.Mitkevičius ir J.Šakinis po 5 taškus
 • E.Venclova ir D.Kontrimas po 2 taškus
 • M.Tūzas 1 taškas

KLAIPĖDOS KM 2012 METŲ KOMANDA (TRENERIS AIVARAS PREIKŠAITIS) II VIETA ŽEMAITIJOS MOKSLEIVIŲ KREPŠINIO LYGA "MAŽOJI TAURĖ"

284464284 5059704554148243 110656419643515062 n

KLAIPĖDOS KM 2012 METŲ KOMANDOS MVP ŽAIDĖJAS - EIMANTAS VENCLOVA

284483165 5059704354148263 2141392799904385433 n

VIDINIS3

VIDINIS5

VIDINIS6LENTELENAUJA

TAURAGĖS KREPŠINIO TURNYRAS

2014 METAI PRIEŠ TAURAGĖ

 • I.Kundrotas 25 taškai
 • D.Jankauskas 3 taškai
 • R.Rudnickas, D.Daugintis, E.Stončius ir A.Naudužaitė po 2 taškus

2014 METAI PRIEŠ NACIONALINĖ KA

 • I.Kundrotas 23 taškai
 • E.Stončius ir H.Pličas po 4 taškus
 • Z.Grikšas ir D.Jankauskas po 2 taškus
 • T.Bitinas 1 taškas

KLAIPĖDOS KM 2014 METŲ KOMANDA (TRENERIS AIVARAS PREIKŠAITIS) II VIETA TAURAGĖS KREPŠINIO TURNYRAS

285163075 479268297389490 3437369875070454028 n

BAIGTAS VIDINIS ČEMPIONATAS

VIDINIS 5 6 VIETOS MERGAITES SU MINDAUGU

VIDINIS DĖL III VIETOS 2014 METAI PRIEŠ ROLANDO

VIDINIS FINALAS AIVARO 2013 METAI

komandos vidinis

KĖDAINIŲ TURNYRAS 2008 METAI

KĖDAINIŲ TURNYRAS 2008 METAI 2009 METAI PRIEŠ KĖDAINIUS

 • A.Erlickis 16 taškų
 • M.Želvys 9 taškai
 • G.Bitinas ir A.Tičkus po 7 taškus
 • R.Eitkevičius 5 taškai
 • V.Vainoris 4 taškai
 • K.Kazbaras 2 taškai
 • T.Gagilas 1 taškas

KĖDAINIŲ TURNYRAS 2008 METAI 2009 METAI PRIEŠ UTENOS DSC

 • A.Erlickis 15 taškų
 • V.Vainoris 12 taškų
 • M.Želvys ir G.Bitinas po 10 taškų
 • A.Tičkus ir T.Gagilas po 8 taškus
 • R.Eitkevičius 3 taškai

 KĖDAINIŲ TURNYRAS 2008 ME. PRIEŠ VILNIAUS KM II

 • A.Erlickis 23 taškai
 • V.Vainoris, G.Bitinas, T.Gagilas ir A.Tičkus po 9 taškus
 • M.Želvys 8 taškai
 • K.Baranauskas 4 taškai
 • V.Lukas 1 taškas

 kėdainių turnyras 2008 metai prieš žalgirį

 • T.Gagilas 9 taškai
 • A.Erlickis, G.Bitinas ir A.Tičkus po 8 taškus
 • V.Vainoris 4 taškai
 • M.Želvys ir K.Baranauskas po 2 taškus

KLAIPĖDOS KM 2009 METŲ KOMANDA (TRENERIS ANDRIUS MAJAUSKIS) II VIETA KĖDAINIŲ KREPŠINIO TURNYRE (2008 M.)

287133243 1073954356893407 7498302844793578711 n

22 birželio 07, Antradienis 04:39

Klaipėdos KM penkiolikmečiams - bronzos medaliai

Klaipėdos krepšinio mokyklos auklėtiniai, treniruojami Andriaus Majauskio, tapo Lietuvos moksleivių krepšinio lygos (MKL) jaunučių U15 vaikinų bronzos medalių laimėtojais.

Kaune vykusio finalinio ketverto mažajame finale ši komanda rezultatu 86:75 įveikė kitą mūsų miesto ekipą - Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos „Litnaglis“ (treneris Vilius Stanišauskas) pirmąją komandą.

Nugalėtojų gretose akivaizdžiai išsiskyrė net 38 taškus pelnęs Kajus Mikalauskas.

V. Knašiaus ekipos gretose lyderio vaidmens ėmėsi 16 taškų pelnęs Artūras Butajevas.

Šie abu Klaipėdos jaunieji krepšininkai pateko į simbolinį geriausių žaidėjų penketuką.

 

22 birželio 01, Trečiadienis 03:38

SAVAITĖS RUNGTYNIŲ APŽVALGA

2006METAIIŠLIKIMO RUNGTYNES SU SOSTINES KMIV

 • M.Liotisas (8 atkovoti kamuoliai, 48 naudingumo balų) 45 taškai
 • K.Mikalauskas (9 atkovoti kamuoliai) 17 taškų
 • N.Portnovas 9 taškai
 • R.Mančas 7 taškai
 • E.Galminas (9 atkovoti kamuoliai) ir V.Vaivada po 5 taškus
 • A.Mikutis 4 taškai
 • M.Škarnulis 2 taškai

2011METAIIŠVYKAPRIEŠTELSIU2011

 • D.Gagilas 37 taškai
 • K.Viktaravičius 7 taškai
 • D.Steponavičius 6 taškai
 • K.Biškauskas 5 taškai
 • M.Kalendra 4 taškai
 • V.Naudužas 2 taškai

VIDINIS2013 2014METAITOMAS PRIEŠ ROLANDA vid2013 2014metai

2012 METAI IŠVYKA SU TAURAGĖS km 2011

 • K.Biškauskas 12 taškų
 • E.Venclova, J.Šakinis ir E.Voitechovskis po 11 taškų
 • D.Gricius 10 taškų
 • J.Budzinskas 9 taškai
 • M.Butkus 4 taškai
 • E.Mitkevičius 3 taškai
 • A.Zuzevičius 2 taškai

2006 METAI ANTROS ATSAKOMOSIOS RUNGTYNES SUS SOSTINES KM

 • M.Liotisas (36 naudingumo balų) 42 taškai
 • K.Mikalauskas (9 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, 32 naudingumo balų) 24 taškai
 • R.Mančas (9 atkovoti kamuoliai) 11 taškų
 • A.Mikutis 4 taškai
 • V.Vaivada ir N.Portnovas po 2 taškus

GALUTINIS VIDINIS

DĖL III VIETOS KKM2013 PRIE KKM201112
FINALAS KKM2012A PIEŠ KKM2012B

KOMANDOS GALUTINIS VID

VIDINIS 2013 B KOMANDA PRIEŠ MERGAITES2013 METAI PILDOSI

KĖDAINIŲ TURNYRAS

KĖDAINIŲ TURNYRAS PIRMOS RUNGTYNES

 • D.Sipavičius 15 taškų
 • D.Agajev 12 taškų
 • A.Simonaitis 9 taškai
 • E.Vaičiulis 8 taškai
 • I.Leščiauskas 7 taškai
 • K.Mitrijevas ir G.Lesčinskas po 5 taškus
 • A.Erlickis ir D.Inokaitis po 4 taškus
 • O.Beržinskas 3 taškai
 • M.Gedvilas 2 taškai

KĖDAINIŲ TURNYRAS ANTROS RUNGTYNES

 • D.Sipavičius 17 taškų
 • M.Gedvilas ir D.Agajev po 12 taškų
 • I.Leščiauskas ir K.Mitrijevas po 10 taškų
 • G.Lsčinskas 6 taškai
 • D.Inokaitis ir A.Erlickis po 4 taškus
 • E.Vaičiulis ir A.Simonaitis po 3 taškus
 • O.Beržinskas 2 taškai

KĖDAINIŲ TURNYRAS TREČIOS RUNGTYNĖS

 • D.Agajev 12 taškų
 • D.Sipavičius 11 taškų
 • O.Beržinskas 8 taškai
 • I.Leščiauskas 7 taškai
 • A.Erlickis, K.Mitrijevas ir A.Simonaitis po 4 taškus
 • M.Gedvilas 3  taškai
 • E.Vaičiulis ir D.Inokaitis po 2 taškus

KĖDAINIŲ KREPŠINIO TURNYRAS KETVIRTOS RUNGTYNĖS

 • D.Agajev 19 taškų
 • D.Sipavičius 6 taškai
 • K.Mitrijevas ir A.Simonaitis po 5 taškus
 • M.Gedvilas 3 taškai

Klaipėdos KM-2008 METŲ KOMANDA (TRENERIS MINDAUGAS STAŠYS) II VIETA 

283906655 568354484872440 5024215598198545717 n

JOMANTAS

MAŽEIKIŲ TURNYRAS PUSFINALIS

 • J.Kazlauskas 23 taškai
 • N.Vitkauskas 22 taškai
 • R.Brencius 12 taškų
 • H.Brencius 9 taškai
 • M.Narmontas ir D.Čeputis po 8 taškus
 • K.V.Daublys 4 taškai
 • M.Sniegeckas ir D.Lelevičius po 2 taškus

mAŽEIKIŲ KREPŠINIO TURNYRAS FINALAS

 • N.Vitkauskas 16 taškų
 • J.Kazlauskas 14 taškų
 • L.Dambrauskas 6 taškai
 • R.Brencius ir H.Brencius po 5 taškus
 • M.Narmontas 3 taškai
 • M.Sniegeckas 2 taškai
 • S.Stupuras 1 taškas

KLAIPĖDOS KM II KOMANDA (TRENERIS ANDRIUS MAJAUSKIS) II VIETA
285439710 1206567320094214 1745682012632164955 n

22 gegužės 29, Sekmadienis 07:11

FINALINIS ETAPAS

2013 METAI

A POGRUPIS
2013 A POGRUPIS

B POGRUPIS
2013 B POGRUPIS

C POGRUPIS
2013 C POGRUPIS

Ketvirtfinalis:
Arnas Tarlovas - Majus Butkus 0:11
Rojus Mirauskas - Nojus Dikšaitis 11:0

Pusfinalis:
Elonas Voitechovskis - Majus Butkus 2:3
Rojus Mirauskas - Kevinas Biškauskas 2:3

Dėl III vietos:
Elonas Voitechovskis - Rojus Mirauskas 3:2

Finalas:
Kevinas Biškauskas - Majus Butkus 3:2

282151738 5539725959392859 5445144278643218888 n

2012 METAI

2012METAI

282222198 5539725979392857 5410498856187955660 n

2010-2011 metai

2010 METAI GE

282632591 5539961736035948 5461326448675078299 n

2009 metai

A POGRUPIS
2009 METAI A POGRUPIS

B POGRUPIS
2009 METAI B POGRUPIS

Pusfinalis:
Mantas Želvys - Vilius Vainoris 6:7
Rokas Eitkevičius - Arnas Erlickis 0:10

Dėl III vietos:
Mantas Želvys - Rokas Eiitkevičius 4:3

Finalas:
Vilius Vainoris - Arnas Erlickis 0:9

281919844 5539961756035946 1166446620559216393 n

 

2013 METAI - MVP
281733454 5539726182726170 5838790427252036550 n

 1. Elonas Voitechovskis
 2. Kevinas Biškauskas
 3. Rojus Mirauskas

2012 METAI - MVP
281386464 5539726332726155 101460590893290441 n

 1. Justinas Budzinskas
 2. Emilis Mitkevičius
 3. Vilius Vekteris

2010-2011 METAI - MVP
281824863 5539962119369243 5065750650199300987 n

 1. Augustė Pušinskaitė
 2. Žygimantas Baltutis
 3. Modestas Jasmontas

2009 METAI - MVP
283807803 5539962009369254 1082360716761196550 n

 1. Matas Rupšlaukis
 2. Arnas Erlickis
 3. Vilius Vainoris
Puslapis 1 iš 51
« Rugpjūtis 2022 »
Pirm Antr Tr Ket Penk Šešt Sek
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31