22 liepos 26, Antradienis 07:00

3x3 krepšinio turnyro "Jūros šventė su KK Neptūnas-2022, krepšinio 100-mečiui paminėti". NUOSTATAI

I. TIKSLAI

Viešoji įstaiga „Klaipėdos krepšinio mokykla“ (toliau – KKM) siekia:

 1. Vienyti Klaipėdos krepšinio bendruomenę.
 2. Skatinti miestiečius sistemingai sportuoti ir rūpintis savo sveikata.
 3. Populiarinti olimpinę sporto šaką – 3x3 krepšinį.
 4. Sudaryti sąlygas žaidėjams rinkti 3x3 reitingo taškus.
 5. Išaiškinti stipriausias Klaipėdos 3x3 krepšinio komandas.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

 1. Turnyrą organizuoja KKM (juridinio asmens kodas 302452555 ir VšĮ Krepšinio projektai (juridinio asmens kodas 305928657), toliau – Organizatoriai.
 2. Varžyboms vadovauja KKM, varžybas vykdo VšĮ Krepšinio projektai (toliau KP). Varžybos gali būti vykdomos kartu su organizatorių partneriais.
 3. Turnyras vykdomas pagal FIBA 3x3 krepšinio taisykles ir jų interpretacijas, su išimtimis apibrėžtomis šiuose nuostatuose, ir pagal šiuos nuostatus.
 4. Esant nenumatytoms aplinkybėms („Force Majeure“) Organizatoriai pasilieka teisę keisti atskirus nuostatų punktus.
 5. Valstybei paskelbus specialią padėtį ar ribojant atskiras veiklas, Organizatoriai pasilieka teisę keisti šiuos nuostatus papildant atskirais punktais.

III. VARŽYBOS

 1. 1.Dalyvaujančios komandos ir žaidėjai

1.1 Dalyvauti gali krepšinio žaidėjai nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ir šalies, kurioje jie rungtyniavo šiame sezone. Komandą sudaro 3-4 žaidėjai.

1.2 OPEN grupėje gali dalyvauti visi norintys be jokių apribojimų

1.3 U8, U10, U12, U14, U16 grupių komandų žaidėjai Organizatoriams paprašius privalo pateikti asmens amžių patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą). Jeigu žaidėjas pažeidžia amžiaus apribojimą visa komanda iš tolimesnių etapo varžybų diskvalifikuojama.

1.4 Komandoms iš užsienio šalių leidžiama dalyvauti čempionato varžybose.

1.5.Komandos pavadinimas turi būti ne ilgesnis kaip 20 simbolių, jame neturi būti necenzūrinių žodžių, jų trumpinių, įžeidžiančios ar kitos nepagarbios leksikos.

1.6. OPEN grupėje komandos žaidėjai turi dėvėti vienodos spalvos marškinėlius su aiškiai matomais žaidėjų numeriais. Kitose grupėse svarbu dėvėti vienodos spalvos marškinėlius (numeriai nėra būtini).

1.7. Žaidėjas turnyro metu gali atstovauti tik vieną komandą toje pačioje grupėje.

1.8. OPEN grupėje visi dalyvaujantys žaidėjai turi būti užsiregistravę FIBA 3x3 platformoje http://play.fiba3x3.com ir ten susikūrę, bei pilnai patvirtinę savo asmeninius profilius.

1.9. Visi žaidėjai privalo pasitikrinti savo sveikatą ir rungtyniauti tik įsitikinę, kad jų sveikatos būklė tinkama. Už jų sveikatos sutrikimus varžybų metu Organizatoriai neatsako.

1.10. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia, prisiima visą su dalyvavimu jose susijusią (įskaitant sveikatos sutrikimus) riziką. Rekomenduojama prieš dalyvavimą čempionate pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

1.11. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai ar lydintys pilnamečiai asmenys. Nepilnamečiai asmenys dalyvauti čempionate gali tik jeigu yra pasitikrinę sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

1.12. Dalyviai, užsiregistravę į varžybas, savaime sutinka, kad organizatoriai jų metu padarytas nuotraukas ir filmuotą medžiagą gali be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

1.13. Žiūrovams, sportininkams ir kitiems dalyviams turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz. karščiavimas (37,3 ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) varžybose dalyvauti griežtai draudžiama.

1.14. Varžybose privaloma laikytis tuo metu galiojančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytų reikalavimų dėl karantino ir koronaviruso prevencijos.

 1. 2.Komandų registracija

2.1.Komandų registracija atskirai kiekvienam etapui vykdoma tinklalapyje www.krepsiniomokykla.lt. arba www.klaipedoslyga.lt . Komandą taip pat galima registruoti per oficialią FIBA 3x3 platformą adresu http://play.fiba3x3.com.

2.2.Komandos registracijos mokestis skelbiamas registracijos puslapyje.

2.3 Turnyro organizatoriai turi teisę nepriimti dalyvių, pasilieka teisę netvirtinti netinkamai pateiktų registracijų, atšaukti patvirtintą registraciją negavus apmokėjimo.

2.4 Startinis mokestis po apmokėjimo ir patvirtinimo nėra grąžinamas.

2.5 Renginio vietoje registracija nevykdoma.

 1. 3.Varžybų sistema

3.1. Turnyrą sudaro 1 etapas.

3.2. Turnyro varžybų sistema nustatoma pasibaigus jo registracijai.

3.3. Varžybos rengiamos šiose amžiaus ir pajėgumo grupėse:

3.3.1. OPEN – be apribojimų;

3.3.2 U8 - gimę 2014 - 2015 m.

3.3.3. U10 - gimę 2012 - 2013 m.

3.3.4. U12 - gimę 2010 - 2011 m.

3.3.5. U14 - gimę 2008 - 2009 m.

3.3.6. U16 - gimę 2006 - 2007 m.

3.4. Grupės varžybos įvyks susirinkus 4 arba daugiau komandų arba atskiru varžybų organizatorių pritarimu. Nesusidarius jaunimo grupėms, komandoms bus siūloma žaisti vyresnio amžiaus grupėse.

3.5.Varžybų sistema sudaroma FIBA 3x3 sistemos pagalba, komandos į pogrupius skirstomos pagal turimą FIBA 3x3 reitingą. Nesant techninių galimybių, komandos į pogrupius gali būti skirstomos burtais.

4. Komandos vieta turnyrinėje lentelėje

4.1.Komandos vieta grupės turnyrinėje lentelėje nustatoma pagal oficialias FIBA 3x3 krepšinio taisykles.

5. Taisyklės

5.1.Rungtyniaujama pagal oficialias FIBA 3x3 krepšinio taisykles taikant išimtis nurodytas šiame punkte.

5.3.Visose grupėse visos rungtynės žaidžiamos 8 minutes laiko arba iki 15 pelnytų taškų. Stabdoma tik paskutinė rungtynių minutė.

5.4.Organizatoriai esant svarbioms priežastims gali keisti rungtynių trukmę ar pergalei reikalingų taškų skaičių, prieš turnyrą atskiru pranešimu apie tai informuodami visus dalyvius.

5.5.Kiekvienų rungtynių metu komanda turi teisę į vieną 30 sekundžių pertraukėlę.

5.6.U10 ir jaunesnėse amžiaus grupėje pratęsimas žaidžiamas iki pirmo pelnyto taško.

5.7.Oficialus čempionato kamuolys – Wilson 3x3. U10 ir jaunesnėse grupės varžybos gali būti vykdomos su 5 dydžio kamuoliu (jeigu yra).

IV. APDOVANOJIMAI

6. Apdovanojimai

6.1. Komandos užėmusios 1-3 vietas apdovanojamos taurėmis, medaliais ir specialiais finalo prizais. Geriausias finalinio etapo žaidėjas (kiekvienoje grupėje) – papildomu prizu.

6.2. Papildomai gali būti apdovanojami ir atskiri žaidėjai, komandos ar kiti rungtynių dalyviai.

V. TEISĖJAI

7. Aikštės ir sekretoriato teisėjai.

7.1.Visų grupių rungtynėms teisėjauja 1-2 aikštės teisėjai.

7.2.Rungtynėms sekretoriauja 1-2 sekretoriato teisėjai.

7.3.Teisėjus ir sekretoriatą skiria bei apmokėjimą vykdo Organizatoriai.

VI. PROTESTAS. JO PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA

8. Turnyre laikomasi oficialiose FIBA 3x3 taisyklėse apibrėžtų protesto pateikimo procedūrų.

8.1.Komanda gali pateikti protestą, jei jos interesai galbūt buvo neigiamai paveikti:

8.1.1. Sekretoriaus, laikininko arba atakos trukmės operatoriaus klaidos (-ų), kuri (-ios) neištaisė rungtynių teisėjas (-ai);

8.1.2. Sprendimo dėl teisės žaisti netekimo, dėl atšauktų, atidėtų, neatnaujintų arba nežaistų rungtynių;

8.1.3. Žaidėjų registravimo tvarkos pažeidimų.

8.2.Priimant sprendimą dėl protesto gali būti naudojama tik oficiali vaizdo ar kita medžiaga.

8.3.Tam, kad protestas būtų teisingai pateiktas ir priimtas svarstymui, komanda turi laikytis tokios procedūros:

8.3.1. Vienas iš komandos žaidėjų turi pasirašyti rungtynių protokole iškart pasibaigus rungtynėms ir pateikti raštišką protesto priežasčių paaiškinimą kitoje protokolo pusėje, tai padaryti reikia iki kol teisėjai pasirašė rungtynių protokole;

8.3.2. Sumokėti 50 Eur užstatą organizatoriams už protesto pateikimą. Atmesto protesto atveju užstatas komandai nėra grąžinamas.

8.4.Varžybų direktorius privalo kuo skubiau priimti sprendimą dėl protesto, t.y. ne vėliau negu prasidedant kitam varžybų etapui (jeigu protestas pateiktas grupės varžybose – iki atkrintamųjų, jeigu atkrintamosiose – iki prasidedant kitam etapui). Sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

8.5.Varžybų direktorius gali nuspręsti nekeisti rungtynių rezultato, jeigu nėra aiškių ir pagristų įrodymų apie proteste pateiktą klaidą. Jeigu protestas yra patenkinamas (išskyrus dėl žaidėjų registravimo tvarkos pažeidimų) ir sprendimas keičia rungtynių nugalėtoją, tokiu atveju laikoma, jog rungtynės baigėsi lygiosiomis ir tuoj pat yra žaidžiamas pratęsimas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Visos turnyre dalyvaujančios komandos privalo būti susipažinusios su šiais nuostatais. Laikoma, kad komanda, pateikusi komandos registraciją, yra susipažinusi su šiais nuostatais.

10. Visais nuostatuose aiškiai nenumatytais atvejais galutinį sprendimą priima varžybų direktorius.

KKM Direktorius                                                                            Laimonas Šapkauskas

KP Direktorius                                                                                                Vygantas Nagys

Papildoma informacija

 • Turnyro pradžia: Šeštadienis, 30 liepos 2022
« Spalis 2023 »
Pirm Antr Tr Ket Penk Šešt Sek
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31